Från restaurangen/kafeterian uppe vid linbanans bas kan man se ner på klungan av "tajinaste", jättesnokört, som är Teneriffas stolthet.