25 maj 2009

 

     

Naturen upp på Teide under våren och försommaren är fantastisk. Halvbusken teidestillfrö, som vintertid är en torr buske, blommar intensivt och täcker stora delar av marken.