Kulturmötet mellan de skandinaviska länderna och Kanarieöarna, DEL 1

 

Till del 2                                       Till första sidan

Lite historia!

För ett år sedan föreslog kulturrådet i Arona kommun, Miguel Ángel Méndez, att Skandinaviska Klubben och Aronas kulturförvaltning gemensamt skulle organisera skandinaviska dagar på kulturhuset i Los Cristianos för att presentera Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks kultur för kanarierna. Vilken kul idé, tyckte de flesta av oss i Skandinaviska Klubben och satte genast igång med att bygga upp en organisation och fördela arbetsuppgifterna. Gun Martinius och undertecknad utsågs till projektledare. Om vi bara hade vetat vad vi tog på oss – så hade vi gjort det igen! Vi gjorde en sammanställning av de olika projektdelarna som bestod av Litteratur, Mat, Konst, Musik, Filmer, Teater, Rehabilitering (Vintersol) och Svenska kyrkan. ”Ett digert program”, konstaterade Miguel Ángel aningen imponerad.

Idéerna sprutade – litteraturprojektet skulle bestå av Barna Hedenhös, Pelle Svanslös, Mumintrollen, HC Andersen, Astrid Lindgren och vuxenlitteratur – allt på spanska, naturligtvis. Efter ingående studier med hjälp av den oersättliga Google hade vi en diger litteraturlista på de böcker från de fyra länderna som fanns i översättning. Vi valde ut ett tjugotal böcker för varje land.

I matprojektet ingick ärtsoppa. Miguel Ángel tillfrågades om ett Herkules militärplan från svenska flygvapnet skulle få tillstånd att landa på Reina Sofia och lämna av flyglottor som skulle servera ärtsoppa med punsch. Det ryckte lite i Miguel Ángels mungipor, men han lovade kolla. Övrig mat skulle bestå av renkött, Janssons frestelse, karelska piroger och annan skandinavisk mat.

Många amatörkonstnärer bor på Teneriffa och vi tog kontakt med dem och inbjöd dem att ställa ut sina tavlor. Likaså finns det ett stort antal duktiga fotografer och de inbjöds i sin tur att skicka in bilder från de skandinaviska länderna. 20 bilder från varje land skulle förstoras och ställas ut och resten skulle rulla på en teveskärm.

Musikprojektet fick Kjell ansvara för och det inkluderade invigningsmusiken, folkmusik och folkdans, bakgrundsmusik och gästartisternas framträdanden. Filmprojektet innebar att kortfilmer skulle visas i en sal, medan turistfilmer skulle rulla på en teveskärm.

Teater är en självklar del av kultur och vi beslöt låta en spansk skolklass uppföra pjäsen Pippi Långstrump.

Frågorna till kulturförvaltningen var många: vilket utrymme får vi, vilken personal hjälper oss, vilket ekonomiskt stöd får vi, hur ska projektet marknadsföras, och så vidare. Vi ombads utse en koordinator, undertecknad, som i sin tur skulle samarbeta med Aronas koordinator, Pilar Gea. Ett samarbetsavtal mellan Aronas kulturförvaltning och Skandinaviska Klubben författades och undertecknades och användes till att stödja kontakterna med de personer som skulle inviteras och eventuella sponsorer.

I ett tidigt skede beslöts inbjuda svenska kronprinsessan Viktoria till invigningen. Kanske en lika befängd idé som att låta Herkulesplan hämta lottor, men försöka duger! Eftersom vårt projekt skulle äga rum 11-13 december (det flyttades sedan till 10-12 december) var det ganska självklart att kronprinsessan inte kunde närvara på grund av Nobelprisutdelningen. Andra viktiga personer som skulle inbjudas var ambassadernas representanter. Konsulerna på Kanarieöarna från de fyra länderna kontaktades.

Motgångarna slog till allt som oftast under arbetets gång. Personer som inbjudits att hålla föredrag tackade nej, Muminföretaget i Finland jobbar inte med Spanien, vem ska laga maten och var, Pippi-pjäs finns inte på spanska etc., men den största motgången var avslaget på kulturbidraget vi hade anhållit om. Detta innebar att vi inte kunde bekosta till exempel de planerade folkdansgruppernas resa till Teneriffa, ett mycket viktigt inslag i kulturen på Kanarieöarna, där invånarna är ivriga anhängare av folklore och traditioner.

Vad göra? Ett tag såg det mycket mörkt ut på projektets himmel. Men en ljusning infann sig under sensommaren. Miguel Ángel nämnde under ett möte att Aronas kommunala dansskola skulle delta i en folkdansfestival i Hollola i Finland i oktober. Kanske de finska arrangörerna kunde tänkas vara intresserade av ett kulturutbyte? Gruppen ”Hannat ja Heikit”-ledaren kontaktades via e-mail, med kommentaren att resan måste betalas själv, och bara några minuter efter att han hade läst brevet ringde han upp undertecknad och frågade hur många av gruppen på 30 personer som fick komma till Teneriffa. Aronas kulturförvaltning lovade stå för hotell och uppehälle i en vecka åt 25 personer. Kulturmötet var räddat! Aronas orkester fick i uppdrag att spela skandinavisk klassisk/romantisk musik, tre norska musiker lovade också ställa upp och Kjell tillsammans med en musicerande kanarisk granne planerade en liten show.

Veckorna innan kulturmötet skulle gå av stapeln var hektiska och den elektroniska posten gick varm, framför allt mellan Gun, undertecknad och Pilar. Samarbetet mellan oss tre flöt friktionsfritt och Gun och jag blev ofta sedda besökare i kulturhuset.

Fortsättning med bilder följer!

Helena Somervalli, Arona, 14 december 2009