Jag inleder med två bilder av fenomenet "calima", som vi led av under några dagar. Här ser man tydligt hur det gulbruna dammet ligger i luften.

8 november 2010