Mars 2008

 

     

På väg upp till El Teide genom Chío är landskapet fortfarande väldigt deprimerande på grund av skogsbränderna i somras.