19 augusti: I juli publicerade organisationen Human Rights Watch (HRW) artiklar där kanarierna påstods ha misshandlat och sexuellt utnyttjat minderåriga invandrare i centren. HRW kräver att centren stängs. Simone Toller från HRW besökte tre av centren på Teneriffa och Gran Canaria i januari (!) och intervjuade unga med hjälp av tolk. Enligt Toller har de unga ingen tillgång till statlig skolning, de har få möjligheter till fritidssysselsättningar och de får inte röra sig fritt, förutom att de utsätts för bestraffningar i form av slag och har utnyttjats sexuellt. Kanariska regeringens socialråd, Inés Rojas, säger att situationen i centren ska genomgå en undersökning, men hon kommenterar också att det finns pålitlig information som motsäger HRW:s påståenden. Rojas påpekade bland annat att hon finner det märkligt att uppgifterna publiceras ett halvt år efter besöket. Toller ombads precisera sina uppgifter redan i februari efter att ha faxat ett papper till Gran Canaria där hon konstaterar ”en alarmerande nivå av våld mot de minderåriga", speciellt de allra yngsta, våld som skulle ha utövats både av andra unga och av centrets personal. Toller har konstant vägrat att uppge några namn, vilket gör det omöjligt att undersöka ärendet i grunden. Undersökningar i maj gav vid handen att man inte har funnit det minsta bevis på att våld skulle ha utövats varken från personalens eller kompisarnas sida.

De minderårigas center besöks regelbundet av lokala och internationella myndigheter.

Representanter för Mundo Nuevo, organisationen som har hand om de minderåriga, påpekar att det inte alltid är lätt att arbeta med de unga. ”De är olyckliga för de befinner sig långt ifrån hem och familj.” Direktören för Mundo Nuevo, Juan José Domínguez, säger att han ämnar vidta legala åtgärder mot HRW för han anser att påståendena är tagna ur luften, saknar grund och är kränkande.

23 augusti: Socialminister Caldera, som är på semester, säger i en intervju att ”min personliga åsikt är att HRW:s anklagelser är ogrundade. Jag tror på åklagaren som lät undersöka centren och jag är övertygad om att Kanarieöarna strängt bevakar de minderårigas rättigheter och välbefinnande”. Han säger att regeringen i vilket fall som helst undersöker situationen och, om man hittar minsta tecken på att någon skulle ha behandlats illa, så kommer regeringen att vidta åtgärder”.

 

Domínguez påpekar att representanter för diverse kommunikations-medel, agenter utifrån och allmänna åklagaren har besökt centren och inte hittat någonting att anmärka på. Han säger också att av de 80 intervjuerna som Toller genomförde citeras endast tio negativa. Han kommenterar att det händer att de som inte lyder reglerna för samlevnad straffas. Han jämför livet i centren med ett normalt familjeliv då barn som uppför sig illa straffas. Enligt Domínguez är syftet med HRW:s påståenden en nerstängning av centren.

Allmänna åklagaren på Kanarieöarna säger att HRW:s påståenden i februari ansågs vaga och oklara men att de var så allvarliga att en undersökning företogs, för barnens rätt går före allt annat. Man fann ingen grund för anklagelserna och inga bevis på misshandel. Man hittade inte heller det ”fönsterlösa rummet där de som betett sig illa stängs in utan tillgång till toalett”, som HRW nämner. Socialminister Jesús Caldera säger att det inte finns någon anledning att misstro åklagarens slutledning, men att regeringen för säkerhets skull ska företa ännu en undersökning.

Källa: El Día

Helena Somervalli

Det största problemet kvarstår: arkipelagen har fortfarande mer än dubbelt så många minderåriga afrikanska invandrare som de kanariska myndigheterna anser att man kan ta hand om och ge den vård, undervisning och uppmärksamhet som barn behöver för att kunna utvecklas harmoniskt och anpassa sig till samhället.

Juan José Domínguez intervjuades av SVT för ett år sedan i La Esperanza (bilden uppe), centret som Toller kritiserar mest. Jag var med som tolk. Läs mitt eget reportage från besöket.

HUMAN RIGHTS WATCH OM MINDERÅRIGA IMMIGRANTER