Bocayna Express försöker närma sig Bonanza Express för att utbyta varor, men närmandet misslyckas denna gång.