14 november 2010

     

 Turisterna från något av kryssningsfartygen undrar kanske vad som döljer sig under växtligheten.