Tillbaka till första sidan

En unik by i världen – på Teneriffa

Vi gjorde ett guidat besök i den bioklimatiska byn i Granadilla på Teneriffas sydsida, ett unikt experiment som förhoppningsvis i framtiden kommer att visa att det lönar sig att satsa på förnybar energi.

År 1995 inbjöds arkitekter från hela världen att presentera sina förslag på bioklimatiska bostäder med målet att skapa ett "bioklimatiskt arkitekturlaboratorium". Husen skulle anpassas till miljön och klimatet, själva producera sin energi och i minsta möjliga mån konsumera energi och vatten. Initiativtagare var Teneriffas regionalstyre och ITER, teknologiska institutet för förnybar energi.

Till tävlingen inkom 397 förslag från 38 olika länder och av dessa valdes 25 ut till att bilda den bioklimatiska byn. Det har tagit lång tid att bygga byn, för husen har inte byggts med konventionella metoder eller med standardmått. Husen skiljer sig från varandra i fråga om design, material och tekniken som har använts för att utnyttja sol- och fotovoltenergi. Vid valet av vinnarna tog man i beaktande hur byggnaden fysiskt och klimatologiskt anpassade sig till omgivningen och hur material, färger och olika lösningar hade använts ur energibesparings- och miljöperspektiv, utan att för den skull åsidosätta de estetiska och funktionella kraven.

Hela byn, som ligger alldeles intill havet, är ett stort naturområde med en mängd växter som är typiska för ön. Också husen har sina egna små trädgårdar eller innergårdar med växter, och i vissa fall dammar som bidrar till luftfuktigheten. På några hus används växter på hustaket som isolerar, fuktar luften och kyler.

Två av husen har ritats av finska arkitekter och även om bastun saknades fanns i ena huset en torrtoa, någonting som väckte de kanariska besökarnas undran, förfäran och till slut nyfikenhet: ”Hur fungerar en sådan här?” De övriga husen har ritats av arkitekter från Spanien, Italien, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Venezuela, Mexiko och USA. Husen är alla omkring 120 kvadratmeter.

Alla hus är försedda med sensorer som mäter olika parametrar: temperaturen inne på olika höjd, på in- och utsidan av väggen, luftfuktigheten, luftströmmarna, CO2, damm i luften etc. Sensorerna kompletteras med meteorologiska mätstationer utomhus - solstrålning, temperatur, lufttryck och fuktighet - och mätare för elkonsumtion och elproduktion. De uppmätta värdena kan ses i varje hus i realtid och de skickas till en centraldator för uppföljning. Också de inneboendes kommentarer och observationer kommer att tas i beaktande.

Husen kan användas i korta perioder i första hand av forskare, studerande och andra kollektiv, men det är meningen att de längre fram ska kunna hyras också av turister. Priset på ett hus för 5-6 personer, med tre sovrum, vardagsrum, kök, bad/duschrum och separat toalett är 250€ per natt.

Vår guidade rundvandring, där vi tillsammans med en grupp unga kanarier fick titta in i hälften av husen, var mycket intressant och fick många ögonbryn att höja sig, ibland av förvåning och ibland av förtjusning - och ibland av förskräckelse. Husen är i de flesta fall enplanshus. Ett tvåvåningshus var definitivt inte lämpat vare sig för rörelsehindrade, barnfamiljer eller husmödrar. En mycket smal spiraltrappa gick upp till andra våningen där kök, vardagsrum och matsal hade placerats.

Teneriffa har stora förhoppningar på att den bioklimatiska byn ska bidra till att den förnybara energin tas på allvar och till att beslutarna upphör att underkasta sig de stora företagen som gynnas av den konventionella energiproduktionen - som har en alldeles för stark ställning i samhället - och som kämpar med näbbar och klor för att inte förlora sin guldkalv.

Text och bilder: Helena Somervalli, mars 2010

Källor: "25 Viviendas Bioclimáticas", www.iter.es

 

 

 

Klicka här för bildserie