RESAN FRÅN SYDSIDAN

"Pappa Teide" avtecknar sig mot en intensivt blå himmel