Tabaiba är byggt i en bergssluttning och delas av motorvägen i nedre och övre Tabaiba. Våra vänner bor i den nedre delen, där utsikten från en parkeringsplats mitt i backen visar hur brant området är.

20 februari 2011