Leif och Mari-Carmen berättar för Kjell om "El Hoyo"