Fotograferingen är avslutad. Skynda på, in i bussen!