Påsarna väntar på sina ägare, första tältet är rest.