Den blå krukan innehåller salt som har torkat in efter att oceanvindarna har fuktat den.