Alla som har besökt turistorten Los Cristianos på sydsidan av Teneriffa har sett Fred. Olsens stora låga färjor komma och gå. Här följer ett sammandrag av rederiets historia:

Fred. Olsen & Co. grundades 1848 då familjen Olsen startade sin rederiverksamhet. De tre bröderna, Fredrik Christian, Petter och Andreas Olsen, såg möjligheterna som öppnade sig för norsk sjöfart och blev alla skeppsredare. Den som i första hand förde sjöfarts-traditionen vidare var Thomas Fredrik (Fred.), född 1857, död 1933, son till Petter Olsen. Endast 21 år gammal blev han kapten på sin fars skepp och han övertog och köpte snart upp flera skepp. Flottan växte stadigt och tanken var att bygga upp ett nätverk av reguljära linjer med bra service på Nordsjön och senare också internationellt. Han förstod tidigt att, för att nå målet, måste han övergå från segelskepp till ångfartyg. 1897 lät han bygga sitt första ångfartyg D/S Bayard som snart fick systerskepp. 1914 satte han in Norges första dieselmotorfartyg, m/s Brasil, på Sydamerikalinjen. Fred. Olsen sågs som en framstående redare och fick överta ledningen i andra rederier som fått svårigheter.

Under första världskriget förliste 23 av rederiets 44 skepp. Efter kriget byggdes flottan upp på nytt och nya rutter öppnades, bland annat till Kanarieöarna. Efter Fred. Olsens död 1933 övertog hans söner Rudolf och Thomas Olsen huvudansvaret för vidare utveckling.

Under åren innan andra världskriget byggdes flera lastfartyg för Nordsjölinjen och Medelhavslinjen. Rudolf och Thomas tog också initiativet till ett av de första norska flygbolagen. Då Norge angreps 1940 var rederiets fartyg spridda över halva jordklotet och alla fartyg som inte befann sig på områden ockuperade av fienden gick i de allierades tjänst. Vid krigets slut 1945 hade rederiet förlorat halva flottan, 28 fartyg.

Rudolf Olsen dog 1951, Thomas Olsen insjuknade 1955 och dog 1969. Hans son, Fred. Olsen blev delägare 1955 och ledde verksamheten ensam tills hans dotter Anette S. Olsen blev delägare 1993. Från 1995 är Anette S. Olsen ensam ägare till Fred. Olsen & Co. och Fred. Olsen styrelseordförande.

Fred. Olsen har också satsat på andra områden: off-shore oljeriggar, tankfartyg och alternativ energi där företaget bland annat är delägare i ett vindkraftverk i Skottland.

 

Fred. Olsen på Kanarieöarna

Thomas Olsen startade år 1904 ett litet jordbruksföretag nära Puerto Santiago på sydsidan av La Gomera. Det var inledningen och anledningen till att familjen grundade en båtlinje, Ferry Gomera S.A., som baserade sig på export av bananer och tomater till Europa, produkter som de själva odlade på La Gomera. Färjan Benchijigua (namnet är taget från en liten by på La Gomera) förband Los Cristianos med La Gomera från och med den 8 juli 1974. Innan dess var La Gomera nästan en helt isolerad ö. Endast en båt besökte sporadiskt ön för att hämta bananer och tomater för export till Europa och lämna av andra nödvändigheter. Den första färjan användes också till att transportera svårt sjuka människor från La Gomera till Teneriffa. Det hände att den avgick med bara en ambulans och en patient ombord, för hade den inte gjort det hade patienten dött. Benchijiguas rutt kördes tre gånger om dagen i vardera riktningen. Resan med maximalt 400 passagerare och 60 bilar tog omkring 80 minuter. Fem år senare togs en större färja i bruk, Bonanza, som hade navigerat i Nordeuropeiska vatten. 1989 kom den första snabba färjan, Gomera Express, som bara tog 35 minuter. År 2000 gick rederiet helt över till de snabba färjorna, fyra katamaraner och en trimaran (Benchijigua Express), som idag täcker rutterna mellan öarna.

Från Los Cristianos går färjorna Bonanza Express och Benchijigua Express till La Palma (2 timmar), La Gomera (40 minuter) och El Hierro (2 timmar). Mellan Santa Cruz och Gran Canaria går färjorna Bencomo Express och Bentago Express (1 timme) och mellan Fuerteventura och Lanzarote går färjan Bocayna Express (20 minuter). Färjorna har flera avgångar varje dag.

Ungefärligt pris för en vuxen person tur och retur:

Los Cristianos – La Gomera          55 euro

Los Cristianos – La Palma            90 euro

Los Cristianos – El Hierro             90 euro

Santa Cruz – Gran Canaria           78 euro

Fuerteventura – Lanzarote           37 euro

 

Fred. Olsen har idag också ett luxuöst bungalowhotell på La Gomera, Jardín Tecina, golfbanan Tecina Golf och lägenhetskomplexet Pueblo Don Thomas, förutom att företaget har investerat i Thor Heyerdahls projekt, Pirámides de Güimar, pyramiderna i Güimar, på Teneriffas sydsida.

Adress till hemsidan: www.fredolsen.es

Text och bilder: Helena Somervalli, januari 2007

 

REPORTAGE PÅ BEGÄRAN

FRED OLSEN